Nylon plader

Polyamid – et produkt med utallige muligheder.

Nylon og kendt som PA er et delkrystallinsk uigennemsigtigt materiale, der også i daglig tale kaldes polyamid. Produktet har gode egenskaber såsom slidstyrke, mekanisk styrke og træthedstolerance. PA tilbydes i forskellige kvaliteter, hvoraf PA 6 er den mest udbredte som halvfabrikata. PA kommer både i ekstruderede og støbte typer, i standard formerne plader, stænger og rør.

Nylon er særligt anvendeligt i maskinindustrien, hvor det bruges til komponenter såsom glidelejer, tandhjul, ruller og koblinger, der kræver høj slid- og styrkeegenskaber.

Hvad kan materialet klare      

Polyamid er et materiale der kan klare temperatursvingninger fra ca. -40 oC til ca. +100 oC. Derudover er det nemt at arbejde med, og kan bearbejdes med almindelige håndværktøjer herunder boring savning og fræsning, da nylon ikke splintrer. Desuden er det muligt at anvende spåntagende udstyr. Der skal tages højde for spånopbygning ved boring i store diametre, da der hyppigere opstår indre spændinger, som kan medføre revnedannelse.

Nylon har generelt en god kemikalieresistens. Det er også bestandigt over for mange svage baser, syrer, mange typer olier og fedt samt adskillige opløsningsmidler.

Polyamid optager en del vand, som medfører en forandring i både de mekaniske og termiske egenskaber. Dette kan føre til sprækker ved udendørs anvendelse i frostgrader. Ydermere påvirkes nylon natur af UV-stråling.

Forskellige typer polyamid

Polyamid med glasfiber

Hos e-plast har vi et udvalg af polyamid tilsat med 30% glasfiber, hvilket giver produktet en højere styrke samt stivhed. Dermed er nylon med tilsat glasfiber velegnet til komponenter, der er eksponeret for høj statisk belastning. Derudover bliver polyamid mere varmebestandig når det tilsættes glasfiber, idet glasfibrene formår at holde på nylon matrixen.

Almindelig nylon

Sammenlignet med almindelig polyamid har glasfibreforstærket nylon en tendens til at slide mere på andre materialer. Dermed er den normale nylon mere velegnet til glidapplikationer, end den glasfibreforstærkede.

Støbt og ekstruderet polyamid

Derudover findes der en støbt og en ekstruderet polyamid, forskellen på disse er, at den støbte er mere sprød og hård, samtidig med at den kan klare et højere fladetryk. Den ekstruderede type har en højere mekanisk styrke og stivhed samt bedre resistens mod krybning end den støbte.  

Gode miljøegenskaber

De Nylon plader, vi forhandler, er RoHS-certificerede og indeholder derfor ikke de stoffer, som RoHS direktivet har udpeget som miljøskadelige.

Mere end bare nylon plader

Hos e-plast har vi også et udvalg af både nylon (PA) stænger og rør. Du kan læse og se mere om vores sortiment af PA stænger her og vores sortiment af PA rør her.    

Læs mere Mindre