Fortryd køb

Sådan er din Fortrydelsesret ved køb på E-PLAST.DK

Du har 14 dages fortrydelsesret til at fortryde et køb foretaget på E-PLAST.DK uden begrundelse. Fortrydelsesretten gælder ikke ved levering af varer fremstillet efter køberspecifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg. Det kan eksempelvis være varer, der er skåret til efter kundens egne mål.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en tredjemand anvist af køber, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Såfremt der er indgået en aftale om køb og levering af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis, eller der er indgået en aftale om køb og levering af en vare, der består af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor køber eller en tredjemand anvist af kunden, dog ikke transportøren, får den sidste vare, det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post, men skal tilbageleveres med fragtmand. Dette gælder for alle større genstande generelt. Omkostningerne hertil varierer afhængig af valg af fragtmand, typen af vare, der skal returneres, og distancen varen skal sendes. Kontakt os og så finder vi ud af det praktiske. 

Køber skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, såfremt køber fortryder købet. Køber har således ikke ret til tilbagebetaling af fragtomkostningerne for tilbageleveringen. Tilbagelevering skal ske i original, ubrudt emballage. Såfremt en vare er blevet taget i brug af køber, forbeholder E-PLAST.DK sig ret til at fratrække et beløb svarende til reduktionen af varens handelsmæssige værdi. 

Hvordan fortryder jeg?

For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele dette på telefonnummer 8877 8282  eller pr. e-mail kontakt@e-plast.dk, hvorefter E-PLAST.DK omgående kvitterer for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Hvis køber udøver sin fortrydelsesret, refunderer E-PLAST.DK alle betalinger modtaget fra køber med undtagelse af leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor E-PLAST.DK har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde købet. E-PLAST.DK tilbagebetaler med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber har udtrykt andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

E-PLAST.DK kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil E-PLAST.DK har modtaget varerne retur, eller køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Køber skal returnere varerne eller aflevere dem til E-PLAST.DK uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret om udøvelsen af fortrydelsesretten - detaljerne omkring tilbagelevering finder vi ud af når du har kontaktet os.

E-PLAST.DK kan fratrække ekstraomkostninger for fremsendelse af varen, hvis køber ved købet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform, end den E-PLAST.DK tilbød. E-PLAST.DK kan også fratrække beløb, hvis varens værdi er forringet, eksempelvis skadet eller bærer præg af ibrugtagning.

Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på. Værdiforringelsen ved sådan anden håndtering fastsættes blandt andet ud fra reduktionen af varens generelle handelsmæssige værdi ved returnering, herunder muligheden for at gensælge varen til en ny køber. Køber skal være særligt opmærksom på, at brud på emballagen kan indebære, at varen ikke kan gensælges, og derfor er værdiløs.

Køber skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen når varen sendes retur. 

Køber gøres opmærksom på, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal sørge for at få en kvittering for afsendelsen.

Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.