Shop link

Tagberegner

Med vores tagberegningsprogram kan du foretage helt nøjagtige beregninger på, hvilke materialer du skal bruge for at få et nyt termotag på din carport, terrasseoverdækning, udestue eller vinterhave.

Gå til tagberegner

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KØB PÅ E-PLAST.DK

 

Generelle bestemmelser for Erhvervsdrivende og Forbrugere

 

1. Anvendelsesområde – Salgs- og leveringsbetingelser

1.1 Ved køb på WWW.E-PLAST.DK gælder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med E-PLAST.DK, CVR-nr. 44065118, Virkevangen 80, 8960 Randers SØ (I det følgende kaldet E-PLAST.DK), medmindre der foreligger en af E-PLAST.DK affattet anden skriftlig aftale.

1.2 De i nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre E-PLAST.DK skriftligt har accepteret sådanne.

1.3 Såfremt en betingelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er ugyldig, bortfalder alene den pågældende betingelse. Den ugyldige betingelse skal herefter erstattes af en ny betingelse, som skal udformes i henhold til formålet med den ugyldige betingelse.

2. Kataloger, brochurer, salgsmateriale m.v.

2.1 Informationer angivet i brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte eller lignende er ikke juridisk bindende for E-PLAST.DK, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber.

2.2 Ingen salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende, må uden samtykke fra E-PLAST.DK kopieres og/eller anvendes overfor tredjemand.

3. Tilbud

3.1 Alle køb foretaget på E-PLAST.DK er kontantkøb.

3.2 Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende.

4. Ordrer

4.1 Direkte indsendte ordrer, ændringer eller udvidelser af ordrer gennem E-PLAST.DK er kun gældende, når køber har modtaget en ordrebekræftelse.

5. Forbehold for levering

5.1 Alle skriftlige samt automatisk afgivne ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lock-out, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer m.v. samt med forbehold for uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er E-PLAST.DK fri for ansvar. Dette gælder, uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer.

6. Leveringstider (Afsendelsesdato + normal transporttid)

6.1 De opgivne afsendelsesdatoer regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. E-PLAST.DK påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. E-PLAST.DK forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

7. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr

7.1 Levering af materialer kan foretages i hele Danmark (excl. Grønland og Færøerne). Der vil afregnes fragt på alle køb under DKK 5.000,- hvor der tillægges en fragtomkostning på DKK 95,- ved en samlet ordreværdi på under 2500,- og 195,- i fragt ved en samlet ordreværdi på over 2500,-. Købes der for mere end DKK 5.000,- i samlet ordreværdi, er leveringen gratis. På ikke brofaste øer vil der altid afregnes en specialfragt på DKK 499,-.

7.2 Det kan forekomme, at nogle produkter, grundet størrelse, særlige krav til fragt eller andet, ikke er omfattet af den gratis levering ved køb for mere end DKK 5.000,-. Dette er mærket specialfragt*. Specialfragt findes kun på et lille udvalg af vores varesortiment og er angivet på det enkelte varekort i shoppen.

7.3 Skulle en ordre blive leveret over flere omgange, grundet forskellige leveringstider, betales ikke yderligere leveringsomkostninger.

7.4 Bestilte varer afsendes med Danske Fragtmænd eller GLS.

7.5 E-PLAST.DK bestræber sig på, at levering af varer foretages hurtigst muligt. Køber vil indenfor en dag fra afsendelse af den endelige ordrebekræftelse via mail få oplyst en leveringsdato. Angivelse af leveringsdato er ikke en garanti for, at varen bliver leveret inden for den angivne tid. De fleste varer vil dog være fremme indenfor 1-3 dage.

7.6 Såfremt en vare er udsolgt, eller prisen er fejlbehæftet, vil E-PLAST.DK hurtigst muligt rette henvendelse til køber. Informationer og priser er forsynet med forbehold for såvel skrevne som elektroniske tryk- og tastefejl, unøjagtigheder i de angivne specifikationer, leverandørernes prisforhøjelser og det endelige salg. I tilfælde af at prisfejlen er så stor, at køber vidste eller burde vide, at prisen er forkert angivet, kan E-PLAST.DK annullere ordren.

7.7 Det anbefales køber at vente med at bestille eventuelle håndværkere, til varen er modtaget og bekræftet i god stand.

7.8 Alle materialer indpakkes, således at de kan tåle at stå på en privat adresse (eller firmaadresse) i en kort periode. Dog må PVC plader ikke stå i direkte sollys.

7.9 E-PLAST.DK kan ikke opfylde specielle ønsker om aflæsning skrevet i kommentarfeltet.

7.10 Under ordreafgivelsen er det muligt for køber at sende en besked til E-PLAST.DK. En del kunder noterer her, at de gerne vil ringes op i forbindelse med leveringen. Sendes en ordre med GLS, er det ikke muligt at blive ringet op. Sendes ordren med fragtmand, gives ønsket om opringning videre. Eftersom det er fragtmanden, som skal foretage opkaldet og har udgiften hertil, kan E-PLAST.DK ikke garantere, at opringningen foretages.

7.11 Køber skal kontrollere ordren ved modtagelsen og undersøge ordren for eventuelle transportskader. Ligeledes skal køber kontrollere, om leverancen indeholder de korrekte varer og rette antal. Såfremt der er mangler eller fragtskade på varerne, skal dette påføres fragtbrevet.

7.12 Såfremt køber ikke opfylder sin undersøgelsespligt efter pkt. 7.11, kan køberen ikke påberåbe sig en mangel, som køberen var eller måtte være bekendt med ved aftalens indgåelse.

7.13 Med GLS leveres varen dagen efter afsendelse. Varer, der leveres med fragtbil, leveres som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadeplan. E-PLAST.DK tager forbehold for, at de fysiske forhold ved og på leveringsstedet skal kunne muliggøre levering som forudsat. Chaufføren afgør, om underlaget er tilstrækkeligt kørefast og egnet til afsætning.

8. Priser

8.1 Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, er de opgivne priser gældende listepriser på tidspunktet for afgivelsen af den skriftlige samt automatisk afgivne ordrebekræftelse.

9. Betaling, renter og rykkergebyr

9.1 Alle priser er inklusiv moms, men eksklusiv fragt. Vi opkræver ingen betalingsgebyrer. Priserne er gældende ved køb på E-PLAST.DK.

9.2 På E-PLAST.DK kan der betales med følgende: Dankort, VISA Dankort, VISA Electron, Mastercard Debit, Maestro, Mobilepay.

9.3 Betaling trækkes fra betalingskortet, når varen afsendes.

10. Mangler og reklamationer

10.1 Mangler, der skyldes fejl begået af E-PLAST.DK, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde varers fakturapris. Ud over ovennævnte påtager E-PLAST.DK sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler. Farve- eller materialeændringer kan forekomme på visse varer nogen tid efter deres ibrugtagning, som en normal følge af sollysets og vejrligets påvirkninger og betragtes derfor ikke som mangler.

10.2 Det er et krav, at købers reklamation er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug eller montering af produktet eller anden skadevoldende adfærd.

10.3 Køber skal reklamere inden for rimelig tid, efter køber har opdaget manglen ved varen. E-PLAST.DK anbefaler, at køber reklamerer så hurtigt som muligt.

10.4 Købet er underlagt købelovens regler. Når køber handler på E-PLAST.DK har køber som udgangspunkt 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at køber enten kan få repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen afhængig af den konkrete situation. Retten til at kræve reparation forudsætter, at reparation udgør den billigste løsning.

10.5 Der henvises i øvrigt til pkt. 7.11 og 7.12 vedrørende købers undersøgelsespligt.

10.6 Køber bedes udfylde E-PLAST.DKs reklamationsformular, som findes her. Hvis køber sender sin reklamation ind på anden vis, forlænger det behandlingstiden.

10.7 Er reklamationen berettiget, refunderer E-PLAST.DK købers rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur.                                                

10.8 Såfremt køber returnerer en vare, skal køber oplyse, hvad problemet med varen er så detaljeret som muligt.

10.9 Køber gøres opmærksom på, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal sørge for at få en kvittering for afsendelsen.

10.10 E-PLAST.DK modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

11. Ansvar

11.1 E-PLAST.DKs erstatningsansvar for tab, skader, udgifter eller andet erstatningsansvar i enhver henseende, skal maksimalt udgøre et beløb svarende til det vederlag, som køber skal betale til E-PLAST.DK i henhold til den aftale for den leverance, som medførte skaden, tabet eller erstatningsansvaret. Kan dette beløb ikke fastsættes, da skal E-PLAST.DKs erstatningsansvar for skader, tab eller andet erstatningsansvar i enhver henseende maksimalt udgøre DKK 50.000.

11.2 E-PLAST.DK skal under ingen omstændigheder være ansvarlig, hverken i eller uden for kontrakt, eller på anden måde for indirekte, følge- eller uforudselige tab, skader eller udgifter, tab af profit, tab af indtjening, uanset om E-PLAST.DK var informeret om muligheden for sådan skade, tab eller erstatningsansvar.

11.3 De i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser angivne retsmidler, er de eneste retsmidler, som køber kan påberåbe sig.

12. Elektroniske dokumenter

12.1 E-PLAST.DK er berettiget til at fremsende alle former for dokumenter elektronisk, herunder pr. e-mail til køber. Dette omfatter blandt andet tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer, kreditnotaer, rykkere, kontoudtog og rentenotaer.

13. Persondatapolitik, cookies og logstatistik

13.1 For at køber kan indgå en aftale med E-PLAST.DK, har E-PLAST.DK brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

E-PLAST.DK foretager registreringen af købers oplysninger med det formål at kunne levere varen til køber. Vores cookie- og persondatapolitik kan findes her.

E-PLAST.DK er dataansvarlig. Vi henviser i øvrigt til vores cookie- og persondatapolitik.

14. Lovregler og værneting

14.1 Tvister, der måtte opstå mellem parterne, afgøres efter dansk rets regler ved E-PLAST.DKs hjemting som værneting.

Dog kan E-PLAST.DK vælge at foretage søgsmål ved købers værneting.

Forbrugere

Disse betingelser omfatter kun aftaler indgået mellem E-PLAST.DK og forbrugere (som defineret i Forbrugeraftalelovens § 2, stk. 1).

15. Produktansvar

15.1 E-PLAST.DK er ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele E-PLAST.DK, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

15.2 E-PLAST.DK er ikke ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår.

16. Risikoovergang

16.1 E-PLAST.DK bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted.

16.2 Levering anses for sket, når salgsgenstanden er kommet i køberens besiddelse.

16.3 Hvis salgsgenstanden er overdraget til en fragtfører, som køberen har indgået aftale med, og som ikke var blandt dem, der blev tilbudt af sælgeren, anses leveringen for sket, når genstanden er kommet i fragtførerens besiddelse.

17. Fortrydelsesret ved køb på E-PLAST.DK

17.1 Køber har 14 dages fortrydelsesret til at fortryde et køb foretaget på E-PLAST.DK uden begrundelse.

17.2 Fortrydelsesretten gælder ikke ved levering af varer fremstillet efter køberspecifikationer, eller som har fået et tydeligt personligt præg. Det kan eksempelvis være varer, der er skåret til efter kundens egne mål.

17.3 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor køber eller en tredjemand anvist af køber, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Såfremt der er indgået en aftale om køb og levering af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis, eller der er indgået en aftale om køb og levering af en vare, der består af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor køber eller en tredjemand anvist af kunden, dog ikke transportøren, får den sidste vare, det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

17.4 Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post, men skal tilbageleveres med fragtmand. Dette gælder for alle større genstande generelt. Omkostningerne hertil varierer afhængig af valg af fragtmand, typen af vare, der skal returneres, og distancen varen skal sendes.

17.5 Køber skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, såfremt køber fortryder købet. Køber har således ikke ret til tilbagebetaling af fragtomkostningerne.

17.5 Tilbagelevering skal ske i original, ubrudt emballage. Såfremt en vare er blevet taget i brug af køber, forbeholder E-PLAST.DK sig ret til at fratrække et beløb svarende til reduktionen af varens handelsmæssige værdi, jf. pkt. 18.7.

18. Udøvelse af fortrydelsesret

18.1 For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele dette på nedenfor anførte adresse eller pr. e-mail. Køber har også mulighed for at sende en meddelelse til Kontakt@e-plast.dk, hvorefter E-PLAST.DK omgående kvitterer for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

18.2 Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

18.3 Hvis køber udøver sin fortrydelsesret, refunderer E-PLAST.DK alle betalinger modtaget fra køber, inklusiv leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor E-PLAST.DK har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde købet. E-PLAST.DK tilbagebetaler med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber har udtrykt andet. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

18.4 E-PLAST.DK kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil E-PLAST.DK har modtaget varerne retur, eller køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

18.5 Køber skal returnere varerne eller aflevere dem til E-PLAST.DK uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret om udøvelsen af fortrydelsesretten.

18.6 E-PLAST.DK kan fratrække ekstraomkostninger for fremsendelse af varen, hvis køber ved købet selv har valgt og bestilt en dyrere forsendelsesform, end den E-PLAST.DK tilbød. E-PLAST.DK kan også fratrække beløb, hvis varens værdi er forringet, eksempelvis skadet eller bærer præg af ibrugtagning.

18.7 Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde de fungerer på. Værdiforringelsen ved sådan anden håndtering fastsættes blandt andet ud fra reduktionen af varens generelle handelsmæssige værdi ved returnering, herunder muligheden for at gensælge varen til en ny køber. Køber skal være særligt opmærksom på, at brud på emballagen kan indebære, at varen ikke kan gensælges, og derfor er værdiløs. 

18.8 Køber skal tage kontakt til E-PLAST.DK på enten mail kontakt@e-plast.dk eller telfon 8877 8282 for at aftale hvortil varen skal sendes retur. Køber skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. 

18.9 Køber gøres opmærksom på, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og køber skal sørge for at få en kvittering for afsendelsen.

18.10 Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

19. Klagemuligheder

19.1 En klage fra en forbruger over en vare eller tjenesteydelse købt hos E-PLAST.DK kan indgives til:

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf. +45 4171 5000

19.2 Køber kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

19.3 Såfremt køber er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan køber klage til den europæiske klageportal ODR (Online Dispute Resolution) via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage, skal køber angive mailadressen kontakt@e-plast.dk.

Erhvervsdrivende

20. Tilbud

20.1 Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er - hvis ikke andet er angivet - gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbuddet

21. Forbehold for levering

21.1 E-PLAST.DK forbeholder sig ret til over- eller underlevering ved specielt producerede varer med indtil 10% af de aftalte ordremængder.

22. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr

21.1 Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er skriftligt aftalt. Forsendelse sker for købers risiko, også i tilfælde af fragtfri levering.

23. Emballage

23.1 Paller og emballage faktureres køber.

24. Priser

24.1 E-PLAST.DK forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Overskrider en prisstigning 10% af den i ordrebekræftelsen opgivne pris - og prisstigningen ikke skyldes ændringer i valutakurser - kan køber dog vælge at annullere ordren.

25. Annullering, udskydelse og returnering

25.1 Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale og mod debitering af E-PLAST.DKs omkostninger. Lagervarer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun mod debitering af et gebyr. Standardvarer i standardformater krediteres til faktureret pris -25%, såfremt varen modtages i ubeskadiget stand. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt forarbejdede varer eller specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

26. Produktansvar

26.1 E-PLAST.DK er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af E-PLAST.DK. Bortset fra grov uagtsomhed er E-PLAST.DK ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er E-PLAST.DK ikke ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår.

26.2 I den udstrækning E-PLAST.DK måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde E-PLAST.DK skadesløs i samme omfang, som E-PLAST.DKs ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

27. Mangler og reklamationer

27.1 Reklamation skal altid ske straks, skriftligt og senest 8 dage efter, at manglerne er opdaget eller burde være opdaget og indeholde en specifikation af den eller de mangler, der påberåbes. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende.

27.2 E-PLAST.DK påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende over for den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare.

28. Byggeleveranceklausul

28.1 For varer, der anvendes til byggeri i Danmark, gælder følgende byggeleveranceklausul:

Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog højst 6 år fra overgivelsen af materialerne til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved "Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

29. Udvidet reklamationsfrist

29.1 For leverancer af byggematerialer til tømmerhandlere og byggemarkeder, der har detailsalg til forbrugere i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), udvides reklamationsfristen for leverancer bestemt til detailsalg dog til højst 7 år fra leveringen til køber. Den udvidede reklamationsfrist kan alene gøres gældende af køber, og kun såfremt:

a) den pågældende genstand af køber rent faktisk er videresolgt til en forbruger, og

b) sidstnævnte over for køber rejser krav i anledning af mangler inden udløbet af de i loven anførte frister, samt

c) genstanden i øvrigt på leveringstidspunktet må anses for mangelfuld i henhold til kontraktforholdet mellem E-PLAST.DK og køber.

Bortset fra førnævnte udvidelse af reklamationsfristen forbliver de i nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte bestemmelser fuldt ud gældende for eventuelle regreskrav mellem E-PLAST.DK og kunden.

30. Risikoovergang

30.1 E-PLAST.DK bærer faren for salgsgenstandens hændelige undergang eller forringelse, indtil levering har fundet sted.

30.2 Levering anses for sket, når salgsgenstanden er overdraget til fragtføreren.

Tagberegner

Med vores tagberegningsprogram kan du foretage helt nøjagtige beregninger på, hvilke materialer du skal bruge for at få et nyt termotag på din carport, terrasseoverdækning, udestue eller vinterhave.

Gå til tagberegner
Shop link