PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK FOR E-PLAST.DK

 

1. Ansvar

1.1 Beskyttelse af dine persondata har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produktkøb eller dine serviceydelser.

1.2 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data.

2. Selskab

2.1 Selskabet er:

e-plast.dk / Nordisk Plast (herefter benævnt e-plast.dk)
Virkevangen 80
DK-8960 Randers SØ

CVR.nr. 44065118

T: +45 88 77 82 82
E: kontakt@e-plast.dk
W: www.e-plast.dk

3. Personoplysninger

3.1 Det er vigtigt for os, at dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang til dine personoplysninger og for at opfylde gældende lovgivning.

3.2 Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse data, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik.

 • Almindelige personoplysninger (navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mail)
 • Købshistorik

Der indsamles ingen følsomme data.

4. Formål

4.1 Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til lovlige forretningsmæssige formål.

4.2 Personoplysninger behandler vi alene, hvis du som kunde for eksempel selv har udfyldt og indsendt en kontaktformular, reklamationsformular eller i forbindelse med et køb.

4.3 Dine personoplysninger indsamles og anvendes blandt andet til:

 • Behandling af dit køb og levering af vores produkter
 • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
 • Forbedring af vores produkter og tjenester
 • Tilpasning af vores kommunikation og markedsføring til dig
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
 • Direkte markedsføringsaktiviteter
 • Statistik og tilpasning af vores ydelser
 • Optimering af hjemmesiden
 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom
 • Administration af din relation til os
 • Opfyldelse af lovkrav

5. Behandlingsregler

5.1 Relevante Personoplysninger

5.1.1 Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem vi har brug for til det konkrete formål.

5.1.2 Dine personoplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i henhold til gældende lovgivning herom.

6. Detaljerede behandlingsregler

6.1 IP-adresser og browserindstillinger

6.1.1 I forbindelse med hvert besøg på e-plast.dk registreres din enheds anvendte IP-adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen på den enhed du anvender til at besøge e-plast.dk. Browserindstillinger er for eksempel den browser type du anvender, browser sprog, tidszone mv. IP-adressen og browserindstillinger registreres for at sikre, at e-plast.dk altid kan finde tilbage til den anvendte enhed, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af e-plast.dk.

6.2 Nyhedsbrev

6.2.1 Hvis du tilmelder dig e-plast.dk’ nyhedsbrev, registreres dine personoplysninger direkte hos e-plast.dk. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrev fra e-plast.dk, kan du afmelde dig ved at klikke på link i bunden af det elektroniske nyhedsbrev.

6.3 Anonymisering

6.3.1 e-plast.dk anvender anonymisering af data fra klienter for statistiske og forretningsmæssige formål, samt for at kunne forbedre systemer, processor og produkter.

6.3.2 e-plast.dk anonymiserer således, at muligheden for at identificere enkeltpersoner i et datasæt fjernes. Der foretages således en uigenkaldelig anonymisering, således at personoplysninger bliver gjort anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres.

6.3.3 Dine personoplysninger erstattet af en kode, et løbenummer el.lign., der ikke længere kan føres tilbage til den oprindelige individuelle personoplysning. Koder tildeles tilfældigt og kan ikke føres tilbage ved brug af lister, nøgler el.lign., der viser sammenhængen mellem løbenummer og de egentlige identifikationsoplysninger.

7. Samtykke

7.1 Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

7.2 Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

7.3 Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden dit samtykke. Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine personoplysninger vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse, og du kan også frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registeret.

7.4 Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

8. Videregivelse

8.1 Såfremt e-plast.dk modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af oplysninger, vil e-plast.dk foretage udlevering af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8.2 e-plast.dk anvender ikke dine personligoplysninger til profilering.

9. Rettigheder

9.1 Indsigelse

9.1.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, vil e-plast.dk ikke længere behandle de pågældende personlige oplysninger.

9.2 Indsigt, berigtigelse m.v.

9.2.1 Såfremt du retter henvendelse til e-plast.dk, oplyser e-plast.dk, hvilke oplysninger e-plast.dk som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne, og hvor oplysningerne stammer fra. Vi vil snarest besvare din begæring. Er din begæring ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, vil e-plast.dk underrette dig om grunden hertil, samt om hvornår, en afgørelse kan forventes at foreligge. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere. Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

9.2.2 Opdager du, at de oplysninger, som e-plast.dk som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, kan du rette henvendelse til e-plast.dk, ved at anvende kontaktinformationen nedenfor. e-plast.dk vil herefter sørge for at rette oplysningerne til.

9.3 Adgang til dine personoplysninger

9.3.1 Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

9.3.2 Hvis du anmoder om persondata indsigt, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

9.3.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

9.4 Sletning af oplysninger

9.4.1 Dine data gemmes i maksimum 5 år efter dit sidste køb på e-plast.dk, og vil herefter blive slettet, med mindre retskrav er rejst mod, eller tænkes rejst af, e-plast.dk.

9.4.2 I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

9.4.3 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning.

9.5 Sikkerhedsbrist

9.5.1 Hvis du konstaterer en sikkerhedsbrist hos e-plast.dk skal du straks rette henvendelse til os ved at anvende de kontaktoplysninger, som er angivet ovenfor.

10. Databehandler

10.1 e-plast.dk anvender eksterne virksomheder for at sikre driften af e-plast.dk. Disse virksomheder fungerer som databehandlere i forhold til de personoplysninger, som e-plast.dk er dataansvarlig for.

10.2 Databehandling foretages inden for den Europæiske Union.

10.3 Databehandleren handler alene efter instruks fra e-plast.dk.

10.4 Vi benytter følgende databehandlere:

Databehandler

Lokalisation

Aftaletype

DynamicWeb
Bjørnsholms Allé 30 
DK – 8260 Viby J

Danmark

Databehandler

Ennovate
Stærmosegårdsvej 8 
DK – 5230 Odense

Danmark

Databehandler

DIBS A/S
Arne Jacobsens Allé 13, 1.tv
DK-2300 København

Danmark

 Databehandler

Conversio ApS
Hermodsvej 18C 
DK – 8230 Åbyhøj

Danmark

Databehandler

Trustpilot
Pilestræde 58, 5. sal
DK – 1112 København K

Danmark

Databehandler

ipvision a/s
Skodsborgvej 305D
DK – 2850 Nærum
Danmark

Danmark

Databehandler

10.5 Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

11. Sikkerhedsforanstaltninger

11.1 Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

11.2 e-plast.dk vil sørge for, at de indsamlede oplysninger, inklusive personoplysninger, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.

11.3 Vi har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og overførsel af personoplysninger for at hindre uautoriseret adgang og for at overholde gældende lovgivning. Vores sikkerhed kontrolleres jævnligt. De oplysninger og personlige oplysninger, du giver os, gemmes på vores egen eller på en af vores databehandleres servere.

11.4 Vi har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden handling i strid med gældende lovgivning.

11.5 Vi gemmer og behandler dine personlige data på it-systemer med kontrolleret og begrænset adgang.

11.6 Vi bruger industristandarder som firewalls og autentificering beskyttelse for at beskytte dine personoplysninger.

11.7 Hvis du sender personoplysninger til os via e-mail, skal du være opmærksom på, at afsendelse til os ikke er sikker, såfremt dine e-mails ikke er krypteret.

11.8 Alle data overført mellem klient (browser og webapp) og server(er) krypteres efter HTTPS-protokollen.

12. Cookies

12.1 Når du besøger e-plast.dk første gang, modtager du automatisk en cookie. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser, og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer vores webserver, når du besøger e-plast.dk, og registrerer anvendelsen heraf. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personoplysninger indeholdt i en cookie. Det er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

12.2 Vi indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med driften af e-plast.dk. Vi indhenter oplysninger om dig på hjemmesiden og ved din brug af e-plast.dk på to måder: Gennem cookies og gennem registrering og brug af e-plast.dk.

12.3 Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

12.4 Cookies er små informationsenheder, som e-plast.dk placerer på din computers harddisk, på din tablet, eller på din smart-telefon. Cookies indeholder informationer, som e-plast.dk bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.

12.5 Der er to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger e-plast.dk. e-plast.dk anvender både midlertidige og permanente cookies.

12.6 Vi benytter teknologier, der lagrer og læser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring. Disse teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af vores services og til at opfange uregelmæssigheder i brugen af e-plast.dk.

12.6.1 Vi anvender cookies for at kunne tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine interesser og ønsker. Vi anvender også cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker, og dermed fastlægge nærmere, hvem der besøger e-plast.dk. Vi registrerer udelukkende anonyme informationer som IP-numre, antal bytes sendt og modtaget, Internethost, tid, browsertype, -version, og -sprog, osv.

12.7 Hvilke typer af cookies bruger vi og til hvilke formål?

Vi bruger cookies til

 • Statistik, dvs. måle trafikken på e-plast.dk, herunder antallet af besøg på e-plast.dk, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på e-plast.dk, og hvilket overordnet geografisk område brugeren befinder sig i.
 • Forbedre funktionalitet, dvs. forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af e-plast.dk.
 • Integrere med sociale medier, dvs. give dig mulighed for at integrere med sociale medier, som for eksempel Facebook.
 • Kvalitetssikring, dvs. at sikre kvaliteten af vores services og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med brugen af vores services.
 • Målrettet markedsføring, dvs. vise specifik markedsføring, som vi tror, at du vil finde interessant.

12.8 Tredjeparts-cookies

12.8.1 e-plast.dk giver adgang for sine tredjepart ’s leverandører til at få indsigt i indholdet af de cookies, som er sat af e-plast.dk. Denne Information må dog alene anvendes på vegne af e-plast.dk og må ikke anvendes til tredjepartens egne formål.

12.8.2 e-plast.dk anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • Google Analytics: Til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 • Facebook: Sættes af Facebook.
 • YouTube: Sættes af YouTube.
 • Twitter: Sættes af Twitter, hvis du interagerer med Twitter plugin eller allerede er logget på Twitter fra en anden kilde med det formål at interagere med dem.

12.9 Sådan afviser du brugen af cookies

12.9.1 De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du skal dog være opmærksom på, at der i så fald kan være services og funktioner, du ikke kan bruge, fordi de kræver cookies til at huske valg, du foretager. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre e-plast.dk.

12.10 Sådan sletter du cookies

12.10.1 Du har altid mulighed for at slette cookies, der er gemt på din computer.

Vejledning i at slette cookies i Microsoft Internet Explorer

Vejledning i at slette cookies i Mozilla Firefox browser

Vejledning i at slette cookies på Google Chrome browser

12.11 Google Analytics

12.11.1 e-plast.dk bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender e-plast.dk. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af e-plast.dk, udarbejde rapporter om aktiviteten på e-plast.dk og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på e-plast.dk og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

12.11.2 Google Analytics sætter to typer cookies: (a) En persistent cookie der viser om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt, keywords, etc., samt (b) sessionscookies som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser. Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, Google ligger inde med.

12.11.3 De fleste browsere tillader dig at slette cookies fra Google Analytics.

12.12 Ved at bruge e-plast.dk giver du samtykke til, at vi benytter cookies som beskrevet. Hvis du ikke længere ønsker at give samtykke til brugen af cookies, skal du fravælge cookies ved at ændre indstillingerne i din browser.

13. Ændring af personoplysningspolitik

13.1 e-plast.dk kan til enhver tid og uden varsel ændre denne personoplysningspolitik med virkning for fremtiden.

14. Henvendelser

14.1 Hvis du har spørgsmål til nærværende personoplysningspolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse: E-plast.dk (Nordisk Plast), CVR.nr. 44065118, Virkevangen 80, DK-8960 Randers SØ, T: +45 88 77 82 82, E: kontakt@e-plast.dk

15. Datatilsynet

15.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over e-plast.dk’ indsamling og behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk